Süleymaniye Köyü – Yenişehir Bursa Süleymaniye Köyü – Yenişehir Bursa

Burs Başvuru Formu

- +

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

BURS BAŞVURUSU İÇİN GENEL KOŞULLAR:

· Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
· Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almamak,
· Dört yıllık üniversitede eğitim görüyor olmak,
· Disiplin cezası almamış olmak,
· Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
· Sınıfta kalmamış olmak,
· Not ortalaması 4 üzerinden 2’nin altında , 100’lük sistemde 60’ın altında olmamak,
· 2 ve üstü alttan ders almamak,
· Herhangi bir resmi ve özel kurum, kuruluş ya da sivil toplum kuruluşundan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, herhangi bir toplu veya düzenli ödeme almamak,
· Yapılan değerlendirmeden sonra burs başvuruları kabul edilen öğrencilerin Islak imzalı evraklarının Dernek Yönetimine teslim edilmesi gerekmektedir.
· Burs başvuruları değerlendirilirken Süleymaniye Köyü halkından olanlara öncelik verilecektir.

 

BURS BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK EVRAKLAR

1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi
2. Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldığı dersleri, notları, not ortalamasını gösteren transkript
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. 1 Adet Fotoğraf
6. Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
7. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
8. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir.)
9. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devletten alınabilir.)
10. Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
11. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
12. Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
13. Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
14. Anne , baba ve kendi adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (sadece e-devlet kabul edilecektir.)
15. Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten belge alınmalıdır.)
16. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği,
17. Özel bir durumunuz var ise dilekçe.